VERGADERINGEN 2019 – 2020

Vergadering 21 mei 2019 om 20.00u

Agenda:

Goedkeuring van de vergadering van 26 maart 2019

Aanwezig: Martine-Luc-Daniel-Ignace-Walter-Eddy

Verontschuldigd:Hugo-Irene-Gerda-Wery-Jo

  1. Verwelkoming nieuw helpend bestuurslid        Jo Deconinck
  2. De verkiezing van een nieuw bestuur voor de vzw is tot resultaat uitgekomen dat iedereen voor het zelfde bestuur heeft gekozen, en zodoende blijft het bestuur ongewijzigd tot 2025.
  3. Geschrapte tentoonstellingen: Bredene en hof van Ryhove deze laatste heb ik enkele punten naar voor gebracht maar deze waren te streng en konden niet aanvaard worden door de gemeente Gent. Heb daardoor het contract laten vernietigen.
  4. Bijkomende evenementen: Kunstmarkt drongen op 16 juni en 11 juli viering die doorgaat op 7 juli waar wij dan onze vzw vertegenwoordigen en het schenken van wijn en kleine loempias. Tevens is er een optreden van zie blad.
  5. Vraag van Ignace dat vele mensen deze aanspreken van onze web-site dat deze moeilijk onze cursussen kunnen volgen.
  6. Bericht gekregen dat de gemeenteschool zal verkocht worden en het cultuurhuis volledig zal worden opgeknapt.zie brief
  7. Verdere ontwerp van de flyers ( cursussen )
  8. Graag terug advies voor een evenement betreffende t’wegeltje in Vinderhoute
  9. 1 ste weekend tot en met het tweede weekend tentoonstelling van 5 oktober tot en met 13 oktober door Daniel van Nevel.
  10. Mag ik jullie er nog eens attent op maken om de aanwezigheidslijst in te vullen

Varia: iemand nog vragen?

4) Optreden op 7 juli Vlaanderen feest: van Yevgueni en het voorprogramma Silas en de spreeuwen

5) Web-site is niet zo moeilijk te bereiken en deze is ook aangepast. Er is nog veel werk aan waar ik mee bezig ben, en er komen nieuwe werken op te staan van de cursisten.

7) De flyers worden aangepast betreffende de foto’s, teksten en workshops.

8) t’wegeltje gaan wij terug plezieren door enkele vrijwillige kunstenaars daar te laten schilderen, tekenen of boetseren. Ook hun werken kunnen zij daar tentoon stellen.We zoeken nog een juiste data op hiervoor.

9) Varia: Dit betreft de niet cursisten van De Kunstgreep

     Voor deelname aan een tentoonstelling hebben wij 3 categorieën

     Lidmaatschap van niet cursisten 15€ op jaarbasis en kunnen tentoon stellen met 2 werken

     Lidmaatschap van niet cursisten 15€ op jaarbasis + 50€ per tentoonstelling met max. 3 werken

     Lidmaatschap van niet cursisten 15€ op jaarbasis + 100€ per tentoonstelling met max. 5 werken

De voorzitter sluit de vergadering om 22.20u

Vrije Academie De Kunstgreep