Diederik declerq

Ongeveer 40-jaar bezig met de analyse van het beeld.`
De technieken werden verworven door de disciplines schilderen, tekenen, grafiek (zeefdruk), video
en fotografie .
De doelstelling is mijn ervaringen en opgedane kennis te delen volgens een gemengde methode
van het aanleren van een technische vaardigheid en dit te combineren met een ervaring beleven
Het bewust worden van de materie, het materiaal, in combinatie met het oefenen van de geest en
de waarneming zijn een rode draad.
Door deze vorm van ontdekken trachten ik een voor jullie persoonlijke verrijking door te geven in
het gebruik van materiaal, het waarnemen en het weergeven op een persoonlijke manier.
Ik tracht samen met jullie de kracht in ieder van jullie te ontdekken en te stimuleren door jullie uit
te dagen in de ontdekkingstocht van het beeld
Diederik De Clercq

Vrije Academie De Kunstgreep