WERKEN CURSISTEN

   HOE BELANGRIJK IS TEKENEN NAAR LEVEND MODEL ?

Het levend model, of het edelste van de schepping, “De Mens “, is wel het meest gesofisticeerde element in de schepping . Hoe zou men kleren tekenen als je niet weet hoe ze om een lichaam zitten ?
Een striptekenaar moet nog sterker de anatomie van een mens door en door kennen ! Laat ons even beseffen dat er aan een lichaam maar enkele scherpe, maar niet strakke lijnen kunnen worden vertolkt.
Dat zijn enkel rond ogen en de mondlijn en de huidplooien, de andere lijnen zijn ingebeelde lijnen waar we de omtrek leren mee vast leggen, maar die er in feite niet zijn. Een lichaam leren we mede daarom ook wel weer te geven met schaduwen, waarmee we de derde dimensie scheppen, om hierdoor de precieze rondingen en elke diepte of verhevenheid te evoceren. Reden genoeg om te beseffen dat dit een van de moeilijkste vormen van tekenen is. Eens men dit onder de knie heeft bezit men de basis en de bekwaamheid voor elke andere vorm in de natuur. Niets aan het lichaam is recht, maar al deze eigenaardigheden kan je ook bundelen, of zelfs vereenvoudigen, als we maar de anatomie respecteren. Daarom leren we eerst de vormen zo precies mogelijk te evenaren om, bij meer kennis, deze weer te vereenvoudigen, waarvoor we enkel en alleen het levende lichaam kunnen gebruiken. Deze bekwaamheid is in geen enkel geval te vergelijken met het natekenen van foto’s, waar velen zich wel eens, bij gebrek aan een model, totaal in verliezen. Puur daarom is tekenen naar levend model van zo ’n onmetelijk belang !
De cursus die hier wordt gegeven zal u de volle ontplooiing in deze materie meegeven, en zal een bijzondere meerwaarde geven, door inzicht te brengen in deze plastische vormgeving .