WORKSHOP TEKENEN PERSONEN IN BEWEGING

Workshop tekenen personen in beweging
Lesgever Ignace Neerman

De tekenbewegingsmethode is een dynamische tekenvorm. Je werkt staand voor een groot vel papier, waardoor je veel bewegingsvrijheid hebt. Gedurende langere tijd herhaal je een van de tekenbewegingen, met een variatie in tempo en krijtdruk en met je aandacht steeds gericht op je ervaring in het hier en nu. De verschillende materialen, zoals grafiet, houtskool, olie- en pastelkrijt, zorgen voor verfijning van je zintuiglijke en intuïtieve ervaringen. Dieperliggende gedachten, emoties en gevoelens kunnen hierdoor naar boven komen. De tekenbewegingen maak je zowel met je linker- als rechterhand, afwisselend, en met beide handen tegelijkertijd, waardoor beide hersenhelften worden geactiveerd en de integratie tussen voelen en denken bevorderd.

Workshop tekenen personen in beweging
Workshop data: 29/4 – 6/5 – 13/5 – 20/5
Ref voor inschrijving: WTPB1
Prijs workshop: 40€

WIL JE INSCHRIJVEN?

Zend ons je naam, adres, telefoonnummer en gekozen cursus.(info@dekunstgreep.be) Schrijf het overeenkomstig bedrag over op het nummer BE56 8905 1407 6688  van vzw De Kunstgreep met vermelding van je naam en de gekozen cursus.

 MATERIALEN ZIJN NIET IN DE PRIJS INBEGREPEN.