ZHAO QingYang

DOCENTE KALLIGRAFIE

Wat is Kalligrafie

Kalligrafie is de kunst van het schoonschrift. De nadruk komt hiermee niet enkel te liggen op de taal en inhoud maar op de vorm en het grafische. Het is de kunstvorm waarin het esthetische van schrift wordt uitgewerkt. Kalligrafie heeft aandacht voor de schoonheid van de letter.

Vrije Academie De Kunstgreep